(+99871) 150 44 88
Malumot markazi

Utilizatsiya qilish

Gigiyenik sinflagich boa��yicha simob birinchi zararlik tofasiga kiradi (oa��ta xavfli kimyoviy modda).Har bitta lyuminessent lampa takibida par koa��rinishidagi 3-5mg simob boa��ladi. Lampaning buzilgan yoki shikastlangan kolbasi simob parlarini chiqarib yuboradi va ular oga��ir zaharlanishga olib kelishi mumkin.

Oa��zbekiston Respublikasi Vazirlar MaO?kamasining qaroriga koa��ra (a��266 ,21.09.2011 yildagi), tarkibida simob boa��lgan lampalardan foydalanadigan barcha yuridik shaxslar ishlatib boa��lingan resurslar va tarkibida simobi boa��lgan brak lampalarni faqatgina Respublika tabiatni muhofaza qilish davlat qoa��mitasining tegishli ruxsatnomalariga ega boa��lgan utilizatsiya qilish tashkilotlariga topshirishlari lozim.

A�Neo Sun LightA� MChJ QK Oa��zbekistonda ishlatib boa��lingan energiya tejaydigan (lyuminissent) lampalarni toa��plash va utilizatsiya qilish Markazini ochdi. ??arkibida simob boa��lgan lampalarning utilizatsiya qilinishining xavfsizligini taa��minlash maqsadida oa��zining korxonalarida tarkibida simob boa��lgan lampalardan foydalanuvchi barcha yuridik shaxslar hamkorlik qilishga taklif etiladi.

??arkibida simob boa��lgan lampalarni utilizatsiya qilish ularning elektr quvvatidan qata��iy nazar amalga oshiriladi. Utilizatsiya jarayonida ishtirok etadigan barcha uskunalar muvofiqlik sertifikatiga va tabiatni muhofaza qilish Davlat qoa��mitasi organlari hamda sanitariya xizmatlari tomonidan berilgan ruxsatnomalarga ega.

Energiya tejaydigan lampalarni qayta ishlashga topshirar ekansiz, Siz faqatgina oa��z soga��ligingiz va atrofdagilarning soga��ligi toa��ga��risida qayga��urib qolmay, balki tabiatga ham yordam berasiz.

Bizning manzil:

Oa��zbekiston Respublikasi, ??oshkent sh. Sirga��ali koa��chasi, Janubiy Sanoat zonasi, A�UZSVE??ME??A� zavodi hududida

??el.: (+998 71) 257 65 32, (+998 9o) 966 94 24

x